VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik een keer komen kijken bij SV Le Cartouche?

Geinteresseerden kunnen vrijblijvend op afspraak onze vereniging bezoeken nadat dit minimaal 1 week van te voren per email is aangemeld. Een bestuurslid zal u tijdens deze afspraak in onze accommodatie rondleiden en al uw (mogelijke) vragen omtrent lidmaatschap, faciliteiten en schietdisciplines beantwoorden.

Hoe kan ik lid worden van SV Le Cartouche?

Als u lid wilt worden van SV Le Cartouche kunt u bij een bestuurslid een inschrijfformulier en een aanvraagformulier ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ t.b.v. de schietsport aanvragen. Een VOG is verplicht voor lidmaatschap van zowel SV Le Cartouche als de KNSA. Na goedkeuring wordt u eerst een half jaar aspirant-lid. Bij geen bezwaar wordt dit daarna omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.

Heb ik een eigen wapen nodig?

Nee, u heeft geen eigen wapen nodig. Wanneer u lid bent van SV Le Cartouche kunt u gratis gebruik maken van een aantal klein kaliber en groot kaliber pistolen, revolvers en geweren.

Wat zijn de voorwaarden voor het bezit van een eigen wapen?

Om u eigen wapen te kunnen gebruiken moet u in het bezit zijn van een geldig verlof.

Welke wapens mag ik op verlof hebben?

Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fasen:
Fase 1: Na 1 jaar volwaardig lidmaatschap van een schietvereniging mag u een verlof aanvragen voor wapens die binnen de Olympische disciplines vallen. Dat zijn alle kleinkaliberwapens (m.u.v. semiautomatische geweren) en hagelgeweren.
Fase 2: 1 jaar na fase 1, na 2 jaar volwaardig lidmaatschap, mag u een verlof aanvragen voor grootkaliber vuistvuurwapens die binnen de ISSF-disciplines vallen met een kaliber tot 9mm/.38.
Fase 3: 1 jaar na fase 2, na 3 jaar volwaardig lidmaatschap, mag u een verlof aanvragen voor alle grootkaliberwapens met een kaliber groter dan 9mm/.38 en semi-automatische geweren.

Hoe kan ik een verlof aanvragen?

Om voor de eerste keer een aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van een (vuur)wapen van categorie III aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. U moet een optie op een wapen hebben. (aantoonbaar met een ingevuld en getekend Aanvraagformulier Verlof (WM2) Deze optiebon wordt afgegeven door de verkoper van het wapen.
2. U bent minimaal 18 jaar.
3. U bent minimaal 1 jaar onafgebroken volwaardig lid van een in Nederland gevestigde door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging. (De periode dat u aspirantlid was telt niet mee)
4. U kunt middels uw schietregister aantonen dat u in de afgelopen 12 maanden minimaal 18 afgetekende schietbeurten hebt gemaakt.
5. U kunt aantonen dat u de schietsport in wedstrijdverband beoefent door ieder jaar deel te nemen aan minstens 5 interne wedtrijden of 3 externe rankingwedstrijden.
6. U moet betrouwbaar zijn. Bij uw eerste aanvraag voor een wapenverlof dient u een Inlichtingenformulier WM32 te overleggen (onderdeel A en Cingevuld). Bij elke verlenging van uw wapenverlof dient u een nieuw Inlichtingenformulier WM32 te overleggen.(onderdeel B en C ingevuld)
7. Aanvraagformulier (WM3) dient geheel te worden ingevuld (de achterzijde door het bestuur van de schietvereniging), gedateerd, ondertekend en twee recente pasfoto's dienen te worden bijgevoegd. Ook een kopie van uw legitimatie, een kopie van uw schietregister en een kopie van uw KNSA licentie dienen te worden bijgevoegd.
8. Het aanvraagformulier met bijlagen biedt u aan bij de Afdeling Korpscheftaken op het politiebureau in uw woonplaats. Na een antecedentenonderzoek en een preventieve controle bij u thuis, om te controleren of u in het bezit bent van een wapen/munitiekluis die aan alle eisen voldoen, wordt het wapenverlof al dan niet afgegeven.
9. Zodra het verlof is toegekend dient u binnen 2 maanden nadat het bestuur het WM3 aanvraagformulier heeft getekend een kopie te overleggen van de bijlage van uw verlof, waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als waarvoor het bestuur heeft getekend.


Heeft u andere vragen die hier niet worden beantwoord? Neemt u dan contact met ons op.