Nieuws

16-02-2022 Op 25 februari zijn alle beperkingen voor schietsportverenigingen opgeheven

23-07-2019 Wetswijziging WWM als gevolg van implementatie EU-richtlijn een feit.

                   Nieuw WM3-formulier beschikbaar

16-06-2019 2e interne wedstrijd steel plates schieten

03-02-2019 1e interne wedstrijd steel plate schieten

02-06-2018 Sterke seizoensstart silhouette schutters Le Cartouche

12-11-2017 Van Uitert pakt opnieuw nationale titel

30-09-2017 Kleiduivenschieten 2017 - Zaterdag 30 september 2017

17-09-2017 Motortocht Le Cartouche - Zondag 17 september 2017

24-04-2017 Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.

De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een wapenverlof. De KNSA en de Jagersvereniging zijn verheugd over het aannemen van deze motie, waarmee gewerkt kan gaan worden aan betere, efficiëntere controle op het legale wapenbezit. Een meerjarig wapenverlof sluit ook beter aan bij de werkwijze in de ons omringende landen, zoals het driejarig wapenverlof in Duitsland.

De aangenomen motie
Hieronder vindt u de exacte tekst van de op 18 april door de Tweede Kamer aangenomen motie:

“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;
van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;
verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.”

Van der Staaij, Tweede Kamerfractie SGP

12-01-2017 Nieuwe website voor SV Le Cartouche

De nieuwe website van SV Le Cartouche staat online. De website is opnieuw vormgegeven en nu ook geschikt om te worden weergegeven op verschillende media zoals desktop-computers, tablets en smartphones. De website is uitgebreid met de nieuwe rubrieken NIEUWS, AGENDA, FAQ (veelgestelde vragen) en BELANGRIJK (informatie over veiligheidsregels en baanreglement). De website zal regelmatig worden voorzien van actuele informatie!

08-01-2017 Nieuwsjaarsreceptie en wedstrijd Militair pistool / Service pistool

Op zondag 8 januari wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie i.c.m. een Militair Pistool en Service Pistol wedstrijd gehouden in het verenigingsgebouw. Deze zal gehouden worden tussen ongeveer 13:00 en 15:00, inschrijven kan nog op de vereniging maar er kan ook op inloop geschoten worden.
N.B. deze wedstrijden zijn voor alle leden, ook als u minder bekend bent met deze disciplines. (Zie http://ltcpistool.nl/tekst/servicepistool.htm en http://ltcpistool.nl/tekst/militairpistool.htm voor een korte omschrijving)

07-08-2016 Motortocht Le Cartouche - Zondag 7 augustus 2016

09-07-2016 Kleiduivenschieten bij Baerlebosch in Didam - Zaterdag 9 juli 2016Mededelingen & aankondigingen

27-12-2019 In Memoriam: Gijsbert Dirk van Uitert ✝

19-01-2019: NIEUWJAARSSCHIETEN !!!

03-10-2018 In Memoriam: Charles van den Kroonenberg ✝

12-05-2018 Motortocht 2018 naar de Achterhoek

10-02-2018 Staalschieten in Hulten

14-01-2018 Nieuwjaarsschieten: Militair Pistool en staal schieten voor de hele vereniging.

10-11-2017 John van Uitert gaat voor elfde titel Nederlands Kampioen Parcoursschieten

27-10-2017 t/m 29-10-2017 IPSC handgun wedstrijden

Op vrijdag 27 oktober t/m zondag 29 oktober 2017 worden de IPSC handgun wedstrijden gehouden.

30-09-2017 Kleiduiven schieten bij KSV Baerlebosch!

Na de vele positieve reacties vorig jaar gaan we ook dit jaar kleiduiven schieten bij KSV Baerlebosch in Didam op zaterdag 30 september. Je hoeft geen lid te zijn van Le Cartouche en je hoeft ook geen schietervaring te hebben. Je partner, zoon of dochter mag dus mee en die kunnen dus ook gewoon meeschieten. Je kunt even aan Hans per email doorgeven of je erbij bent, zodat de banen kunnen worden gereserveerd.
Op zaterdag 30 september dien je om 11:15-11:30 aanwezig te zijn ivm registratie en veiligheidsinstructies. De banen zijn voor ons om 12:00 gereserveerd. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen. Dit is verplicht!
Kosten zijn €29,50 pp voor 25 schoten, incl. gebruik van een verenigingsgeweer en een consumptie. Veiligheidsbril en gehoorbescherming zijn verlicht en kun je lenen van Baerlebosch, maar je mag die ook zelf meenemen. Verlofhouders betalen een gereduceerd tarief van €21,50 op vertoon van je verlof. Leden van Le Cartouche kunnen hun schietregister laten aftekenen bij Baerlebosch, vergeet die dus niet mee te nemen!

Lokatie Baerlebosch: Baarleweg 8 in Didam.

13-06-2017 Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 13 juni wordt de Algemene ledenvergadering 2017 gehouden.
Alle leden van SV Le Cartouche zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De agenda en de notulen van de vorige ALV 2016 zijn per email aan alle leden toegestuurd.

Alle schietbanen zijn deze avond gesloten.

28-05-2017 Motorrit Le Cartouche 2017

Op zondag 28 mei 2017 gaan we onze jaarlijkse motorrit maken.
Dit keer leiden de Betuwse dijken ons naar de haven van Rotterdam waar we in de legendarische ss Rotterdam onze lunch zullen nuttigen. Vóór we daar aankomen hebben we al een bakje koffie gedronken in het pittoreske Vuren. Via de dijken langs de Lek en de Rijn komen we met ca. 210 km op de dagteller in Rhenen aan waar we nog een drankje doen om de dag af te sluiten. De route is zo gemaakt dat deze voor iedereen geschikt is, dus ook voor de minder ervaren rijders. Ook als je alleen maar met mooi weer en / of maar een paar honderd kilometer per jaar rijdt kun je met een gerust hart meegaan.

Net zoals bij het schieten staan ook hier veiligheid en plezier voorop. De rit staat ook open voor introducees, dus als je buurman, je maatje of vriendin mee willen is dit geen probleem.

Startpunt: parkeerplaats bij de McDonalds in Ochten Verzamelen rond 9.45 zodat we om 10.00 uur met een volle tank kunnen vertrekken Wil je mee, vul je naam en email adres dan in op de lijst hiernaast. Per mail krijg je dan ook de route toegestuurd die je in je eigen navigatie kunt zetten.

Als er een buitje wordt verwacht gaat de tocht door, bij aanhoudende regen verschuift de tocht naar zondag 4 juni, een week later dus. Noteer daarom voor het zekere beide datums in je agenda !!

13-05-2017 & 14-05-2017 IPSC wedstrijden

Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2017 worden de IPSC gehouden.

09-04-2017 Een gezellige interne Paaswedstrijd

Op zondag 9 april wordt er bij SV Le Cartouche een gezellige interne Paaswedstrijd georganiseerd.
Deze wedstrijd wordt met groot of klein kaliber pistool of revolver geschoten op doelen van staal. De wedstrijd bestaat uit ongeveer 25 doelen en kan 2 maal beschoten worden. De beste telt!

Graag inschrijven op de lijst.