Service Pistol

Service pistol is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool.
Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar. Service pistol kan zowel met groot- als klein kaliber worden geschoten.

Stage Afstand Schoten Welke schijf Tijd Houding
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. Staand
2 20 mtr. 3 + 3 Beide schijven 10 sec. Staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 Rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. Staand
4 10 mtr. 3 + 3 Beide schijven 6 sec. Staand

Het wedstrijdreglement voor de discipline Service Pistool is vastgelegd door de Landelijke Technische Commissie Pistool:

Reglement Service Pistool